• มีพลังงาน
  • Non-alcoholic
    Non
    alcoholic
  • Natural
  • อย.
  • ฮาลาล
  • Nutrition Fact

มายด์ คอมบูชะ สปาร์คกลิ้ง

คอมบูชะรสชาติอร่อย ซ่า ชื่นใจ จากสูตรต้นตำรับ 2,000 ปี หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ 3 ชนิด
เป็นเวลา 30 วัน ผลงานวิจัยร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และคอมบูชะจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมและต้องการเครื่องดื่มที่สดชื่นทดแทนน้ำอัดลมได้
มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสเดอะคลาสสิค และรสยูสุฟิวชั่น
คอมบูชะรสชาติอร่อย ซ่า ชื่นใจ จากสูตรต้นตำรับ 2,000 ปี
หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ 3 ชนิด เป็นเวลา 30 วัน
ผลงานวิจัยร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์
และคอมบูชะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพโดยรวมและต้องการเครื่องดื่มที่สดชื่น
ทดแทนน้ำอัดลมได้ มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสเดอะคลาสสิค และรสยูสุฟิวชั่น
The Classic

The Classic

ปริมาณ 240 มล.
พลังงาน 40 KCal
ปริมาณ 240 มล. พลังงาน 40 KCal
Yuzu Fusion

Yuzu Fusion

ปริมาณ 240 มล.
พลังงาน 40 KCal
ปริมาณ 240 มล. พลังงาน 40 KCal

สําหรับช่องทางการสั่งซื้อ