• มีพลังงาน
  • Non-alcoholic
    Non
    alcoholic
  • Natural
  • อย.
  • ฮาลาล
  • Nutrition Fact

มายด์ คอมบูชะ เคอร์คิวมิน ช็อต

คอมบูชะชนิดเข้มข้นผสมรากขมิ้นชัน (Turmeric Roots) แท้แบบออแกนิค
ผลงานวิจัยร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และคอมบูชะจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัยและลดการอักเสบภายในร่างกาย
คอมบูชะชนิดเข้มข้นผสมรากขมิ้นชัน
(Turmeric Roots) แท้แบบออแกนิค ผลงานวิจัยร่วมกับ
คณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และคอมบูชะ
จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัย
และลดการอักเสบภายในร่างกาย
Curcumin Shot

Curcumin Shot

ปริมาณ 50 มล.
พลังงาน 10 KCal
ปริมาณ 50 มล. พลังงาน 10 KCal

สําหรับช่องทางการสั่งซื้อ