• มีพลังงาน
  • Non-alcoholic
    Non
    alcoholic
  • Natural
  • อย.
  • ฮาลาล
  • Nutrition Fact

มายด์ คอมบูชะ ขวดแก้ว

คอมบูชะรสชาติกลมกล่อมในขวดแก้ว จากสูตรต้นตำรับ 2,000 ปี หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ 3 ชนิดเป็นเวลา 30 วัน
ผลงานวิจัยร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และคอมบูชะจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
คอมบูชะรสชาติกลมกล่อมในขวดแก้วจากสูตรต้นตำรับ 2,000 ปี
หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ 3 ชนิดเป็นเวลา 30 วัน
ผลงานวิจัยร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์
และคอมบูชะจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
Original Flavor

Original Flavor

ปริมาณ 240 มล.
พลังงาน 0 KCal
ปริมาณ 240 มล. พลังงาน 0 KCal
Yuzu & Peach

Yuzu & Peach

ปริมาณ 240 มล.
พลังงาน 50 KCal
ปริมาณ 240 มล. พลังงาน 50 KCal
Honey & Ginger

Honey & Ginger

ปริมาณ 240 มล.
พลังงาน 50 KCal
ปริมาณ 240 มล. พลังงาน 50 KCal
Lychee

Lychee

ปริมาณ 240 มล.
พลังงาน 50 KCal
ปริมาณ 240 มล. พลังงาน 50 KCal

สําหรับช่องทางการสั่งซื้อ