News & Activity

บจก.เวลเนส มี ร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนาสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มที่มีนวัตกรรม
บจก.เวลเนส มี ร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีนวัตกรรม

ในวันที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท เวลเนส มี จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะแบรนด์ “มายด์ คอมบูชะ” ได้ลงนามความร่วมมือ
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วย เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นของผู้บริโภคชาวไทย
โดยในพิธีลงนาม ทางผู้บริหารของเวลเนส มี คุณแอน-อัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ และคุณหน่อย-พนิตพิมพ์ สิทธิพงศ์ ยังได้รับเกียรติ
จากศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้คำแนะนำถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

คุณแอนกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ” ทีมงานเวลเนส มี รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไว้วางใจพวกเราในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกัน โดยเราเป็นบริษัทแรกที่ได้ลงนามความร่วมมือแบบนี้
สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพติดตามความคืบหน้าและอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางเวลเนส มี ได้เร็วๆนี้
ภารกิจหลักของพวกเราคือพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ดีๆ ให้แก่ทุกคนค่า “

ในวันที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท เวลเนส มี จำกัด ผู้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะแบรนด์ “มายด์ คอมบูชะ” ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วย เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น
ของผู้บริโภคชาวไทยโดยในพิธีลงนาม ทางผู้บริหารของเวลเนสมี
คุณแอน-อัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ และคุณหน่อย-พนิตพิมพ์ สิทธิพงศ์
ยังได้รับเกียรติจากศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้คำแนะนำถึงแนวทางในการทำงาน
ร่วมกันต่อไปในอนาคต

คุณแอนกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้
” ทีมงานเวลเนส มีรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้วางใจพวกเราในการวิจัยและพัฒนา
สินค้าใหม่ร่วมกัน โดยเราเป็นบริษัทแรกที่ได้ลงนามความร่วมมือ
แบบนี้ สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ติดตามความคืบหน้าและอัปเดต
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางเวลเนส มี ได้เร็วๆนี้ ภารกิจหลักของ
พวกเราคือพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
และไลฟ์สไตล์ดีๆ ให้แก่ทุกคนค่า “