Thailand's No.1 Kombucha Brand

Thailand's No.1 Kombucha Brand

Thailand's No.1 Kombucha Brand

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพ
คือการดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเอง

ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (จุลินทรีย์) อาศัยอยู่ภายในร่างกายมากกว่า 39 ล้านล้านตัว ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเซลล์จริงๆ
ของร่างกายเราเสียอีก จากการวิจัยของการแพทย์สมัยใหม่จึงได้ข้อสรุปว่า อวัยวะและระบบการทำงานทุกอย่างของเราถูกกำหนดโดยจุลินทรีย์
หากต้องการสร้างสุขภาพที่ดีควรจะเริ่มต้นด้วยการดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเอง ถือว่าเป็นแนวทางที่คุ้มค่า

ขอแนะนำให้รู้จัก
“มายด์ คอมบูชะ”

Introducing “Mind Kombucha”

คอมบูชะ คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพในประเทศอเมริกาและในทวีปยุโรป
การทำคอมบูชะเริ่มต้นด้วยนำชาเขียวผสมชาดำมาหมักกับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ คอมบูชะจะมีรสชาติหวาน เปรี้ยว
ซ่าส์ เล็กน้อย เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นได้ไม่แพ้น้ำอัดลม
แต่สิ่งที่ แตกต่างกันคือคอมบูชะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
ในหลายๆ ด้าน จึงไม่แปลกใจที่คอมบูชะได้รับความนิยม
เป็นอย่างสูง แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ในต่างประเทศก็เป็น
แฟนพันธุ์แท้ของคอมบูชะและแนะนำให้ทุกคนที่ต้องการสุขภาพดีจากภายในดื่มคอมบูชะเป็นประจำ

คอมบูชะ คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ
ในประเทศอเมริกาและในทวีปยุโรป การทำคอมบูชะ
เริ่มต้นด้วยนำชาเขียวผสมชาดำมาหมักกับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ คอมบูชะจะมีรสชาติหวาน เปรี้ยว ซ่าส์ เล็กน้อย เป็นเครื่องดื่มที่ให้
ความสดชื่นได้ไม่แพ้น้ำอัดลม แต่สิ่งที่ แตกต่างกันคือคอมบูชะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากในหลายๆ ด้าน
จึงไม่แปลกใจที่คอมบูชะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ในต่างประเทศก็เป็น
แฟนพันธุ์แท้ของคอมบูชะและแนะนำให้ทุกคนที่ต้องการสุขภาพดีจากภายในดื่มคอมบูชะเป็นประจำ

ทำไมฉันจึงสุขภาพไม่ดี?

ดร.ไช่อิงเจี๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจุลินทรีย์ชาวไต้หวันและเจ้าของหนังสือชื่อดัง “ลำไส้ดี ชีวียืนยาว”
ได้อธิบายว่า “หากต้องการสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวตั้งแต่ตอนนี้”

หากสภาวะของจุลินทรีย์เสียสมดุล ระยะสั้น เราจะมีอาการท้องผูกและเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก่อน เช่น ลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบ ฯลฯ

เมื่อจุลินทรีย์เสียสมดุล ระบบการเผาพลาญ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบการนำกระแสประสาทจะทำงานผิดปรกติ สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพทุกอย่างที่จะตามมาอีกมากมาย

แต่หากปล่อยให้จุลินทรีย์เสียสมดุลเป็นเวลานาน ถือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะสภาวะการ เสียสมดุลของจุลินทรีย์จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะ ทั่วร่างกาย เช่น ตับ ม้าม ปอด หัวใจ ผิวหนัง กระดูก ฯลฯ

มายด์ คอมบูชะมีพรีไบโอติกส์
ในปริมาณเทียบเท่ากล้วยมากถึง 15 ลูก

พรีไบโอติกส์คือเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่จุลินทรีย์ที่ดีต้องการ เมื่อเราได้รับพรีไบโอติกส์ในปริมาณที่เพียงพอ จุลินทรีย์ในร่างกายจะเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุต่อได้ดี เปรียบเสมือนร่างกายเราเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อระบบนิเวศน์ดี สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าก็จะมีความสุข เป็นป่าไม้ที่น่าอยู่ ในทางเดียวกัน พรีไบโอติกส์ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีสำหรับจุลินทรีย์ เมื่อจุลินทรีย์ดี ก็จะส่งผลให้สุขภาพเราดีตาม และอย่างที่ทุกคนรู้ดี เมื่อสุขภาพดี ชีวิตก็ดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว สุขภาพคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคน

จากผลการวิจัย พบว่าในมายด์ คอมบูชะ 1 ขวด มีปริมาณพรีไบโอติกส์มากเทียบเท่ากล้วยถึง 15 ลูก
การดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำคือตอบของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลจุลินทรีย์ของคุณเอง เริ่มต้นด้วยการให้อาหารพวกเขา ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะอย่างสม่ำเสมอ การดูแลจุลินทรีย์คือการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า

พรีไบโอติกส์คือเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่จุลินทรีย์ที่ดีต้องการ เมื่อเราได้รับพรีไบโอติกส์ในปริมาณที่เพียงพอ จุลินทรีย์ในร่างกายจะเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุต่อได้ดี เปรียบเสมือนร่างกายเราเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อระบบนิเวศน์ดี สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าก็จะมีความสุข เป็นป่าไม้ที่น่าอยู่ ในทางเดียวกัน พรีไบโอติกส์ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีสำหรับจุลินทรีย์ เมื่อจุลินทรีย์ดี ก็จะส่งผลให้สุขภาพเราดีตาม และอย่างที่ทุกคนรู้ดี เมื่อสุขภาพดี ชีวิตก็ดี
เพราะท้ายที่สุดแล้ว สุขภาพคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคน

จากผลการวิจัย พบว่าในมายด์ คอมบูชะ 1 ขวด มีปริมาณพรีไบโอติกส์มากเทียบเท่ากล้วยถึง 15 ลูก
การดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำคือตอบของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลจุลินทรีย์ของคุณเอง เริ่มต้นด้วยการให้อาหารพวกเขา ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะอย่างสม่ำเสมอ การดูแลจุลินทรีย์คือการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า

“ทำน้อยแต่ได้มาก ทำเรื่องเดียวแต่ได้ทุกอย่าง”

มายด์ คอมบูชะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีแบบครบวงจร

นอกจากการดูแลจุลินทรีย์แล้ว มายด์ คอมบูชะยังให้อะไรที่นอกเหนือจากนั้น ถือว่าเป็นตัวช่วยด้านสุขภาพที่ครบวงจร เรียกได้ว่าไม่มีเครื่องดื่มสุขภาพชนิดใดที่จะให้ประโยชน์ได้แบบครบวงจรขนาดนี้

มายด์ คอมบูชะมี Glucuronic และ DSL

ในปริมาณสูง ช่วยดีท๊อกซ์สารพิษจากตับ
ทำให้ตับเฟรช ช่วยให้สดชื่นและดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้น ประหนึ่งมี
“เตาเผาไขมันประจำตัว”

มายด์ คอมบูชะมีกรดอินทรีย์ธรรมชาติ
ที่ร่างกายต้องการ 9 ชนิด

ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจ
ภูมิต้านทาน สมองและประสาท ฯลฯ

มายด์ คอมบูชะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าชาเขียวทั่วไปถึง 5 เท่า

ช่วยชะลอวัย ต้านทานความเสื่อมของเซลล์
ฟื้นฟูการสร้างเซลล์ใหม่และป้องกันมะเร็ง

มายด์ คอมบูชะมีวิตามินและ
แร่ธาตุที่สำคัญ ต่อร่างกายหลายชนิด

ในกระบวนการหมัก จุลินทรีย์ได้ทำการย่อยสลายวิตามินและแร่ธาตุให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้ว ร่างกายจึงสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างดี ต่างจากอาหารเสริมทั่วไป ที่มักเป็นโมเลกุลใหญ่
ร่างกายมักไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้จริง

โปรโมชั่นพิเศษ

Healthy Set

แพคเกจ Healthy Set … สั่งผ่านไลน์เท่านั้น!!

ด้วยคุณประโยชน์ในการดูแลจุลินทรีย์และอื่นๆ มายด์ คอมบูชะจึงเป็นเครื่องดื่มที่คนรักสุขภาพทุกคนจะไม่สามารถพลาดได้ เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยมายด์ คอมบูชะแล้วตัวคุณในอนาคตจะต้องขอบคุณตัวคุณเองในวันนี้ ที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด

ตำนานของคอมบูชะจากประวัติศาสตร์ 2,000 ปี

ในประวัติศาสตร์โลก มีประวัติการดื่มคอมบูชะมาอย่างยาวนานในหลายประเทศ เพียงแต่
ละที่เรียกชื่อต่างกันไป ตามความเชื่อ คอมบูชะมีจุดกำเนิดในทวีปเอเซียก่อนที่จะแพร่หลายไปยังทวีปอื่นๆ
ในเวลาต่อมา และนี่คือตำนานคอมบูชะจาก 2,000 ปีที่แล้ว…

เหตุผลที่คอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน หลงรักคอมบูชะ

หากจะเอ่ยถึงเซเลปฮอลลีวู้ดที่มีชื่อเสียงว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าแห่งวงการ ต้องมีชื่อคอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน
อยู่ด้วยแน่นอน แต่รู้ไหมว่าคอร์ทนีย์นั้น เธอเป็นแฟนพันธุ์แท้คอมบูชะตัวยงเลย มาฟังดูกันว่าเธอพูดถึงคอมบูชะอย่างไร

“นอกจากน้ำเปล่าแล้ว ฉันดื่มแต่คอมบูชะค่ะ และทุกครั้งที่ฉันดื่มก็เหมือนกับฉันให้รางวัลตัวเอง คอมบูชะมีความซ่าส์เหมือนน้ำอัดลม เป็นแก๊สที่เกิดจากธรรมชาติผ่านการหมักชา แต่มันดีกว่าน้ำอัดลมเพราะมันดีต่อสุขภาพด้วย

คอมบูชะมีความพิเศษอย่างไร? คือมันช่วยให้เรามีสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายที่ดี ซึ่งจะช่วยย่อยอาหาร ระบบการขับถ่ายและ ระบบเผาผลาญ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีก จากการวิจัย ค้นพบว่าการมีจุลินทรีย์ที่ดี จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระออกจากผิวหนัง ซึ่งช่วยชะลอวัยและริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นตามวัยค่ะ

นอกจากนี้ คอมบูชะยังช่วยทำให้เรากระฉับกระเฉง เราแอคทีฟขึ้นจากการดื่มคอมบูชะ เพราะธาตุเหล็กที่มีในคอมบูชะจะช่วยให้
อ๊อกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น และสุดท้าย คอมบูชะยังเต็มไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยชะลอวัยและเสริมภูมิต้านทาน”

“สรุปว่าใครอยากสุขภาพดีก็มาดื่มคอมบูชะกันนะคะ”

“สรุปว่าใครอยากสุขภาพดีก็มาดื่ม
คอมบูชะกันนะคะ”

ใครอยากสุขภาพดีและสวยสดชื่นแบบคอร์ทนีย์ ต้องไม่พลาด

 

คอมบูชะ ถ้าไม่ดีจริง คงไม่สามารถเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่
ฮอตฮิตขนาดนี้ในอเมริกาและยุโรปได้ แต่การดื่มคอมบูชะต้องเลือกดื่มจากผู้ผลิตที่ไว้วางใจได้อย่างมายด์ คอมบูชะ
ที่เป็นแบรนด์คอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย

ทำไมมายด์ คอมบูชะถึงเป็นคอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย?

ถึงแม้คอมบูชะจะเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่ต้องผ่าน
กระบวนการหมักมาก่อน จึงควรเลือกดื่มคอมบูชะจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและคุณประโยชน์สูงสุด

มายด์ คอมบูชะเป็นแบรนด์คอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสุขภาพ โรงแรม และร้านอาหารทั่วประเทศ อาทิเช่น Central Foodhall (เครือเซ็นทรัล),
Gourmet Market (เครือเดอะมอลล์), วิลล่ามาร์เก็ต, ฟู้ดแลนด์, เลม่อนฟาร์ม, โอปองแปง, ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต,คาซ่าลาแปง,  โรงหนังเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โรงแรมวีรันดา, โรงแรมโฟร์ซีซั่น, โรงแรมอินเตอร์คอนทิเน็นทัล, เดียร์ทัมมี่, Wa Theater, ภูมิใจไทย, Healthiful และอื่นๆ อีกมากมาย

มายด์ คอมบูชะเป็นแบรนด์คอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสุขภาพ โรงแรม และร้านอาหารทั่วประเทศ อาทิเช่น Central Foodhall (เครือเซ็นทรัล), Gourmet Market (เครือเดอะมอลล์), วิลล่ามาร์เก็ต, ฟู้ดแลนด์,
เลม่อนฟาร์ม, โอปองแปง, ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต,
คาซ่าลาแปง, โรงหนังเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โรงแรมวีรันดา, โรงแรมโฟร์ซีซั่น, โรงแรมอินเตอร์คอนทิเน็นทัล, เดียร์ทัมมี่,  Wa Theater,  ภูมิใจไทย, Healthiful และอื่นๆ อีกมากมาย

หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย 3 ชนิด (ยีสต์, แลคติค, อะเซติค) เป็นเวลา 30 วัน
มากกว่าคอมบูชะทั่วไปที่ปราศจากความหลากหลายของจุลินทรีย์และหมักเพียง 7 วัน

คัดสรรชาเขียวและชาดำอัสสัมที่ปลูกแบบอินทรีย์ ปราศจากสารเคมี
ปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

รสชาติทานง่าย สดชื่น มีรสหวานอมเปรี้ยว และซ่าส์เล็กน้อย ทานแทนน้ำอัดลมได้
แถมได้ประโยชน์

มีให้เลือก 4 รสชาติ รสออริจินัลปราศจากน้ำตาล (0 แคล) ส่วนอีก 3 รสได้แก่
ลิ้นจี่ ส้มยูสุ และ น้ำผึ้งขิงมีน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้น (เพียง 50 แคล)

มั่นใจในมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยตราอย. ตราฮาลาล
และตาราง Nutrition Facts

เริ่มต้นปฏิวัติสุขภาพตัวเองใหม่ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำ

Play Video

ป้าตือ –
สมบัษร ถิระสาโรช

“ป้าชอบดื่มมายด์ คอมบูชะดื่มแล้วสดชื่น ประโยชน์ต่อสุขภาพก็เยอะ

 

ถ้าไม่ดีจริง ป้าไม่กล้าแนะนำ”

Play Video

คุณนุ้ย สุจิรา
อรุณพิพัฒน์

“มายด์ คอมบูชะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ เป็นชาหมักที่หมักด้วยจุลินทรีย์ ช่วยเรื่องจุลินทรีย์ในร่างกายของเรา ซึ่งจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วย”

คุณหมิง อรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์

ตอนนี้เค้ากำลังฮิต เราก็ต้องตาม Mind Kombucha ชาหมักสุขภาพดี หมักด้วยจุลินทรีย์ หอม สดชื่น มีหลายรสด้วย ชอบมากเลยค่ะ

คุณพราว
Healthy Sister

ลองทาน Mind Kombucha
ต่อเนื่องกัน 7 วัน ซึ่งผลลัพธ์ถือว่าเกินคาดค่ะ พราวรู้สึกว่า เอ้อ เรามีอาการเพลียน้อยลงตอนตื่นนะ
ท้องไม่อืดเท่าปกติ (ทานคอมบูชะหลังอาหารเช้า หรือเที่ยง)
จะช่วยการย่อยอาหารได้ดี ที่สำคัญขับถ่ายดีมาก หยุดทานแล้วยัง
ขับถ่ายตาม Routine ปกติได้ดีเลย ที่สำคัญคือรสชาติของ
Mind Kombucha ทานง่ายมาก ง่ายกว่าคอมบูชะปกติที่ พราวเคยลองทานค่ะ ใช้คำว่าอร่อยยังได้เลย

คุณหนิง Petite4 the Quadruplet

นานๆ ทีแม่จะมีของแนวสุขภาพ
ที่ถูกใจมารีวิว เพราะส่วนตัวเป็น
คนชอบธรรมชาติบำบัด
ถ้ากินอาหารดี สุขภาพก็ดีค่ะ คราวนี้ได้มาลอง Mind Kombucha
มีแต่คนบอกว่าอร่อย มีหลายรสชาติด้วย ลองแล้วอร่อยจริง ทุกรสเลย ดื่มง่ายที่สุด จากที่ลองมาแล้วเป็น 10 ยี่ห้อ สรรพคุณคร่าวๆคือช่วย Detox สารพิษ ทำให้ระบบย่อยและขับถ่ายดีด้วย มีพรีไบโอติกส์
กรดอินทรีย์ธรรมชาติ
สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินและ
แร่ธาตุ

คุณซายน์ @Thaniyaphat

เราทานมาหลายยี่ห้อ รู้สึกทานยากมาก แต่มาลองมายด์ คอมบูชะ
แล้วทานง่ายมาก รสชาติดีด้วย
ใครอยากดูแลตนเอง แนะนำเลยค่ะ

คุณเดย์
@Daisydiiva

ตัวช่วยเพิ่มพรีไบโอติกส์ให้ร่างกาย
มีเพียง 50 แคลเท่านั้น หลังจากทดลองดื่มติดต่อกัน 7 วัน
เราชอบนะ ดื่มง่าย ไม่แสบคอ
ขับถ่ายตรงเวลามากขึ้น ระหว่างวันก็ดื่มได้นะ สดชื่นมาก ดื่มแทนน้ำหวานได้เลย อยากให้ไปลองกันค่ะ มายด์ คอมบูชะ

คุณฝัน
Gooddreamily

จนล่าสุด เหมือนทำบุญมาดี ไปเจอคอมบูชะยี่ห้อนึง
ชื่อ Mind Kombucha พอลองชิมครั้งแรก คุณพระ! คือเหมือนที่เคยดื่มที่เมกาเลย กลิ่นไม่ฉุนเลย
มี Sparkling ดื่มง่ายมาก ใครที่รักษาสุขภาพ แนะนำเลย ดีมาก

อ.ฉัตรชัย กิติพรชัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชาหมักหรือคอมบูชะ (Kombucha) เป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยมาก
ดื่มกันมานานหลายพันปีสืบต่อมาถึงทุกวันนี้และแพร่หลายไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในกระบวนการหมักจะไม่เกิดสารพิษใดๆ อีกทั้งใช้จุลินทรีย์ที่ดีในการหมัก

คอมบูชะเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและช่วยฟื้นฟูร่างกาย
แพทย์ทางเลือกทั้งในประเทศจีนและยุโรปใช้ฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยจากโรคต่างๆ

ปัจจุบันมีงานวิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมายที่บ่งชี้
คุณประโยชน์ของคอมบูชะต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ที่ดื่มคอมบูชะเป็นประจำ เช่น ช่วยระบบขับถ่าย บรรเทาอาการอ่อนเพลีย ช่วยการนอนหลับ ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต
ลดการอักเสบ ไมเกรน ช่วยการทำงานของตับและขับสารพิษ เป็นต้น

ศ.ดร.สายสมร ลำยอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอมบูชะเป็นเครื่องดื่มชาหมักที่ให้ความสดชื่น
รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เกิดจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์
กลุ่มที่ดี ปัจจุบันเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่นิยมทั้งในยุโรปและอเมริกา

กรดกลูคูโรนิกและ DSL ในคอมบูชะช่วยส่งเสริมให้ตับขับสารพิษและสารก่อมะเร็งได้ดีขึ้น ในคอมบูชะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น โพลีฟีนอล ทีเฟลวิน และทีรูบิกินซึ่งพบในปริมาณที่สูงกว่าในใบชาทั่วไป ทำให้การต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ช่วยปกป้องร่างกายจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังตรวจพบสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและสารต้านการเจริญของเซลมะเร็งบางชนิด

รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าที่ของตับประการหนึ่งคือการกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายจะเข้าสู่ตับ และถูกกำจัดออกนอกร่างกายด้วยกระบวนการที่เรียกว่า กลูคูโรนิเดชั่น (Glucuronidation) โดยสารพิษจะรวมตัวกับกรดกลูคูโรนิก เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน
กลูคูโรไนด์ (Glucuronide Complex) สารประกอบที่เกิดขึ้นมีความเป็นพิษน้อยลงหรือหมดความเป็นพิษ ซึ่งผ่านออกจากตับทางท่อน้ำดี เข้าสู่ลำไส้ใหญ่และกำจัดทิ้งทางอุจจาระ

ขณะที่สารกลูคูโรไนด์อยู่ในลำไส้ใหญ่เพื่อรอการกำจัดทิ้ง
จะถูกเอ็นไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส (β-glucuronidase) ซึ่งสังเคราะห์จากแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli) ที่อาศัยในลำไส้ใหญ่ ปลดปล่อยสารพิษออกมาและดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าในคนที่มีการทำงานของเอ็นไซม์ชนิดนี้สูง มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสารก่อมะเร็งที่ถูกกำจัดทิ้งโดยกระบวนการ
กลูคูโรนิเดชั่นจะถูกปลดปล่อยโดยเอนไซม์ชนิดนี้ และดูดซึมเข้าสู่
ผนังลำไส้ใหญ่ มีรายงานว่าสาร DSL (D-saccharic acid-1,4-lactone) ซึ่งเป็นสารที่พบในคอมบูชะเช่นเดียวกับกรดกลูคูโรนิก สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้ จึงช่วยส่งเสริมการกำจัด
สารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ ออกจากร่างกาย

ดังนั้นการที่ร่างกายได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกรดกลูคูโรนิกและสาร DSL จึงช่วยส่งเสริมการทำงานของตับในการกำจัดสารก่อมะเร็ง และสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย

จุดเริ่มต้นของมายด์ คอมบูชะ

“แอนชอบเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัว ในหลายประเทศที่แอนได้ไป โดยเฉพาะอเมริกาและประเทศในยุโรป
แอนเห็นคอมบูชะบ่อยมากจนเริ่มเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร พอได้ลองก็รู้สึกชอบในรสชาติที่ซ่าส์ๆ สดชื่นดี ยิ่งพอมาศึกษาถึงคุณประโยชน์ของคอมบูชะยิ่งชอบ เพราะส่วนตัวแอนก็เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้ว ยิ่งพอมีลูก แอนยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของ ตัวเองและสามี เราอยากอายุยืน และต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อยากดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองและเพื่อลูกค่ะ

พอกลับมาเมืองไทย แอนและสามีไม่พบคอมบูชะที่ถูกใจเลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นแบบโฮมเมดซึ่งแอนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ทั้งในเรื่องคุณภาพและความมั่นใจ จึงได้พัฒนา Mind Kombucha ร่วมกับมหาวิทยาลัย จนออกมาเป็นคอมบูชะที่ทานง่าย
และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ความภาคภูมิใจอีกอย่างของแอนคือ มายด์ คอมบูชะได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจาก NIA ด้วยค่ะ เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่แอนทุ่มเทไปไม่เสียเปล่า เราทำได้ถูกต้อง ในหลักการที่ดี มีความเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ

“แอนอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่รักสุขภาพได้มาลองดื่มมายด์ คอมบูชะดูนะคะ นี่คือสิ่งที่แอนรักและเป็นความภาคภูมิใจของแอน แอนตั้งใจทำเพื่อสุขภาพของทุกคนค่ะ”

วิธีการดื่ม

มายด์ คอมบูชะเป็นผลิตภัณฑ์ชาหมักจุลินทรีย์พร้อมดื่ม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงสามารถดื่มได้เป็นประจำ
โดยไม่มีผลข้างเคียงใด แนะนำให้แช่เย็นก่อนดื่มเพื่อความสดชื่น ดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากเริ่มดื่มมายด์ คอมบูชะ?

เมื่อสภาวะจุลินทรีย์ในร่างกายเสียสมดุล ระยะสั้น จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและขับถ่ายก่อน
และหากจุลินทรีย์เสียสมดุลในระยะยาวแล้ว จะกระทบต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย นั่นคือเหตุผลที่
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เชื่อมั่นว่าจุลินทรีย์คือสิ่งที่สำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ

เมื่อดื่มมายด์ คอมบูชะสภาวะของจุลินทรีย์ในร่างกายจะเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมายด์ คอมบูชะมีพรีไบโอติกส์สูง จึงทำให้จุลินทรีย์ที่ดีภายในร่างกายสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดี ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าหลังจากเริ่มดื่มมายด์ คอมบูชะแล้วจะขับถ่ายได้ดีและเป็นเวลาขึ้น นอกจากนี้
ลูกค้าที่ดื่ม มายด์ คอมบูชะเป็นประจำบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกร่างกายแข็งแรง
มีพละกำลัง และรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น

หากคุณดูแลจุลินทรีย์เป็นประจำ ระยะยาวแล้วสุขภาพย่อมดีแน่นอน นอกจากนี้ คุณสมบัติในการดีท๊อกซ์ตับ กรดอินทรีย์ธรรมชาติ
สารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ และวิตามินที่มีอยู่ในมายด์ คอมบูชะ
ยังเป็นตัวช่วยชั้นดีในการดูแลสุขภาพให้แก่คุณ อย่าลืมว่าคุณควรดูแลสุขภาพเพื่อให้ไม่ป่วย ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสุขภาพจนป่วยแล้วค่อยมารักษา

เริ่มต้นดื่มมายด์ คอมบูชะตั้งแต่ตอนนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกัน
ไม่ใช่การไล่รักษาเมื่อมีอาการ ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันสายไปเสียแล้ว
เริ่มต้นรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเอง เพื่อตัวเองและครอบครัว
เวลาที่ดีสุดในการดูแลสุขภาพ คือ ตอนนี้

โปรโมชั่นพิเศษ

Healthy Set

แพคเกจ Healthy Set … สั่งผ่านไลน์เท่านั้น!!

© MIND KOMBUCHA 2020

#มายด์เรื่องลำไส้ #ใส่ใจเรื่องสุขภาพ

เพราะสุขภาพลำไส้เป็นเรื่องที่ต้องมายด์
โซลูชั่นลำไส้อันดับหนึ่ง ยืนหนึ่งหมักนาน 30 วัน ด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ 3 ชนิด
เพื่อเสริมสุขภาพและสร้างสุมดลให้แก่ลำไส้…ลำไส้ดี ชีวิตดี

© MIND KOMBUCHA 2022


Thailand's No.1 Kombucha Brand

Thailand's No.1 Kombucha Brand

Thailand's No.1 Kombucha Brand

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพ
คือการดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเอง

ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (จุลินทรีย์) อาศัยอยู่ภายในร่างกายมากกว่า
39 ล้านล้านตัว ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเซลล์จริงๆ ของร่างกายเราเสียอีก จากการวิจัยของการแพทย์สมัยใหม่จึงได้ข้อสรุปว่า อวัยวะและระบบการทำงานทุกอย่างของเราถูกกำหนดโดยจุลินทรีย์  หากต้องการสร้างสุขภาพที่ดีควรจะเริ่มต้นด้วยการดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเอง ถือว่าเป็นแนวทางที่คุ้มค่า

ขอแนะนำให้รู้จัก
“มายด์ คอมบูชะ”

Introducing “Mind Kombucha”

คอมบูชะ คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ
ในประเทศอเมริกาและในทวีปยุโรป การทำคอมบูชะเริ่มต้นด้วยนำชาเขียวผสมชาดำมาหมักกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ คอมบูชะจะมีรสชาติหวาน เปรี้ยว ซ่าส์ เล็กน้อย เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นได้ไม่แพ้น้ำอัดลม แต่สิ่งที่ แตกต่างกันคือคอมบูชะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากในหลายๆ ด้าน จึงไม่แปลกใจที่คอมบูชะได้รับความนิยม
เป็นอย่างสูง แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ในต่างประเทศก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคอมบูชะและแนะนำให้
ทุกคนที่ต้องการสุขภาพดีจากภายในดื่มคอมบูชะเป็นประจำ

ทำไมฉันจึงสุขภาพไม่ดี?

ดร.ไช่อิงเจี๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจุลินทรีย์ชาวไต้หวันและเจ้าของหนังสือชื่อดัง “ลำไส้ดี ชีวียืนยาว”
ได้อธิบายว่า “หากต้องการสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวตั้งแต่ตอนนี้”

หากสภาวะของจุลินทรีย์เสียสมดุล ระยะสั้น เราจะมีอาการท้องผูกและเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก่อน เช่น ลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบ ฯลฯ

เมื่อจุลินทรีย์เสียสมดุล ระบบการเผาพลาญ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบการนำกระแสประสาทจะทำงานผิดปรกติ สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพทุกอย่างที่จะตามมาอีกมากมาย

แต่หากปล่อยให้จุลินทรีย์เสียสมดุลเป็นเวลานาน ถือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะสภาวะการ เสียสมดุลของจุลินทรีย์จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะ ทั่วร่างกาย เช่น ตับ ม้าม ปอด หัวใจ ผิวหนัง กระดูก ฯลฯ

มายด์ คอมบูชะมีพรีไบโอติกส์
ในปริมาณเทียบเท่ากล้วยมากถึง 15 ลูก

พรีไบโอติกส์คือเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่จุลินทรีย์ที่ดีต้องการ เมื่อเราได้รับพรีไบโอติกส์ในปริมาณที่เพียงพอ จุลินทรีย์ในร่างกายจะเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุต่อได้ดี เปรียบเสมือนร่างกายเราเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อระบบนิเวศน์ดี สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าก็จะมีความสุข เป็นป่าไม้ที่น่าอยู่ ในทางเดียวกัน พรีไบโอติกส์ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีสำหรับจุลินทรีย์ เมื่อจุลินทรีย์ดี ก็จะส่งผลให้สุขภาพเราดีตาม และอย่างที่ทุกคนรู้ดี เมื่อสุขภาพดี ชีวิตก็ดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว สุขภาพคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคน

จากผลการวิจัย พบว่าในมายด์ คอมบูชะ 1 ขวด มีปริมาณพรีไบโอติกส์มากเทียบเท่ากล้วยถึง 15 ลูก การดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำคือตอบของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลจุลินทรีย์ของคุณเอง เริ่มต้นด้วยการให้อาหารพวกเขา ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะอย่างสม่ำเสมอ การดูแลจุลินทรีย์คือการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า

“ทำน้อยแต่ได้มาก ทำเรื่องเดียวแต่ได้ทุกอย่าง”

มายด์ คอมบูชะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีแบบครบวงจร

นอกจากการดูแลจุลินทรีย์แล้ว มายด์ คอมบูชะยังให้อะไรที่นอกเหนือจากนั้น ถือว่าเป็นตัวช่วยด้านสุขภาพ
ที่ครบวงจร  เรียกได้ว่าไม่มีเครื่องดื่มสุขภาพชนิดใดที่จะให้ประโยชน์ได้แบบครบวงจรขนาดนี้

มายด์ คอมบูชะมี Glucuronic และ DSL

ในปริมาณสูง ช่วยดีท๊อกซ์สารพิษจากตับ ทำให้ตับเฟรช ช่วยให้สดชื่นและดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้น ประหนึ่งมี “มีเตาเผาไขมันประจำตัว”

มายด์ คอมบูชะมีกรดอินทรีย์ธรรมชาติ ที่ร่างกายต้องการ 9 ชนิด

ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจ ภูมิต้านทาน สมองและประสาท ฯลฯ

มายด์ คอมบูชะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าชาเขียวทั่วไปถึง 5 เท่า

ช่วยชะลอวัย ต้านทานความเสื่อมของเซลล์ ฟื้นฟูการสร้างเซลล์ใหม่และป้องกันมะเร็ง

มายด์ คอมบูชะมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ ต่อร่างกายหลายชนิด

ในกระบวนการหมัก จุลินทรีย์ได้ทำการย่อยสลายวิตามินและแร่ธาตุให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้ว ร่างกายจึงสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างดี ต่างจากอาหารเสริมทั่วไป ที่มักเป็นโมเลกุลใหญ่ ร่างกายมักไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้จริง

โปรโมชั่นพิเศษ

Healthy Set

แพคเกจ Healthy Set … สั่งผ่านไลน์เท่านั้น!!

ด้วยคุณประโยชน์ในการดูแลจุลินทรีย์และอื่นๆ มายด์ คอมบูชะจึงเป็นเครื่องดื่มที่คนรักสุขภาพทุกคนจะไม่สามารถพลาดได้ เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยมายด์ คอมบูชะแล้วตัวคุณในอนาคตจะต้องขอบคุณตัวคุณเองในวันนี้ ที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด

ตำนานของคอมบูชะจากประวัติศาสตร์ 2,000 ปี

ในประวัติศาสตร์โลก มีประวัติการดื่มคอมบูชะมาอย่างยาวนานในหลายประเทศ เพียงแต่ละที่เรียกชื่อต่างกันไป ตามความเชื่อ คอมบูชะมีจุดกำเนิดในทวีปเอเซียก่อนที่จะแพร่หลายไปยังทวีปอื่นๆ ในเวลาต่อมา และนี่คือตำนานคอมบูชะจาก 2,000 ปีที่แล้ว…

เหตุผลที่คอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน หลงรักคอมบูชะ

หากจะเอ่ยถึงเซเลปฮอลลีวู้ดที่มีชื่อเสียงว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าแห่งวงการ
ต้องมีชื่อคอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน อยู่ด้วยแน่นอน แต่รู้ไหมว่าคอร์ทนีย์นั้น
เธอเป็นแฟนพันธุ์แท้คอมบูชะตัวยงเลย มาฟังดูกันว่าเธอพูดถึงคอมบูชะอย่างไร

“นอกจากน้ำเปล่าแล้ว ฉันดื่มแต่คอมบูชะค่ะ และทุกครั้งที่ฉันดื่มก็เหมือนกับฉันให้รางวัลตัวเอง คอมบูชะมีความซ่าส์เหมือนน้ำอัดลม เป็นแก๊สที่เกิดจากธรรมชาติผ่านการหมักชา แต่มันดีกว่าน้ำอัดลมเพราะมันดีต่อสุขภาพด้วย

คอมบูชะมีความพิเศษอย่างไร? คือมันช่วยให้เรามีสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายที่ดี ซึ่งจะช่วยย่อยอาหาร ระบบการขับถ่ายและ ระบบเผาผลาญ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีก จากการวิจัย ค้นพบว่าการมีจุลินทรีย์ที่ดี จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระออกจากผิวหนัง ซึ่งช่วยชะลอวัยและริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นตามวัยค่ะ

นอกจากนี้ คอมบูชะยังช่วยทำให้เรากระฉับกระเฉง เราแอคทีฟขึ้นจากการดื่มคอมบูชะ เพราะธาตุเหล็กที่มีในคอมบูชะจะช่วยให้อ๊อกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น และสุดท้าย คอมบูชะยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยชะลอวัยและเสริมภูมิต้านทาน”

“สรุปว่าใครอยากสุขภาพดีก็มาดื่มคอมบูชะกันนะคะ”

ใครอยากสุขภาพดีและสวยสดชื่นแบบคอร์ทนีย์ ต้องไม่พลาด คอมบูชะ ถ้าไม่ดีจริง คงไม่สามารถเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ฮอตฮิตขนาดนี้ในอเมริกา และยุโรปได้ แต่การดื่มคอมบูชะต้องเลือกดื่มจาก  ผู้ผลิตที่ไว้วางใจได้อย่างมายด์ คอมบูชะที่เป็นแบรนด์คอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย

ทำไมมายด์ คอมบูชะถึงเป็นคอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย?

ถึงแม้คอมบูชะจะเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ
แต่เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่ต้องผ่านกระบวนการหมักมาก่อน
จึงควรเลือกดื่มคอมบูชะจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัยและคุณประโยชน์สูงสุด

มายด์ คอมบูชะเป็นแบรนด์คอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสุขภาพ โรงแรม และร้านอาหารทั่วประเทศ อาทิเช่น Central Foodhall (เครือเซ็นทรัล), Gourmet Market (เครือเดอะมอลล์), วิลล่ามาร์เก็ต, ฟู้ดแลนด์, เลม่อนฟาร์ม, โอปองแปง, ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต,คาซ่าลาแปง,  โรงหนังเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โรงแรมวีรันดา, โรงแรมโฟร์ซีซั่น, โรงแรมอินเตอร์คอนทิเน็นทัล, เดียร์ทัมมี่, Wa Theater, ภูมิใจไทย, Healthiful และอื่นๆ อีกมากมาย

หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย 3 ชนิด (ยีสต์, แลคติค, อะเซติค) เป็นเวลา 30 วัน
มากกว่าคอมบูชะทั่วไปที่ปราศจากความหลากหลายของจุลินทรีย์และหมักเพียง 7 วัน

คัดสรรชาเขียวและชาดำอัสสัมที่ปลูกแบบอินทรีย์ ปราศจากสารเคมี
ปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

รสชาติทานง่าย สดชื่น มีรสหวานอมเปรี้ยว และซ่าส์เล็กน้อย ทานแทนน้ำอัดลมได้
แถมได้ประโยชน์

มีให้เลือก 4 รสชาติ รสออริจินัลปราศจากน้ำตาล (0 แคล) ส่วนอีก 3 รสได้แก่
ลิ้นจี่ ส้มยูสุ และ น้ำผึ้งขิงมีน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้น (เพียง 50 แคล)

มั่นใจในมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยตราอย. ตราฮาลาล
และตาราง Nutrition Facts

เริ่มต้นปฏิวัติสุขภาพตัวเองใหม่ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำ

Play Video

ป้าตือ –
สมบัษร ถิระสาโรช

“ป้าชอบดื่มมายด์ คอมบูชะ ดื่มแล้วสดชื่น ประโยชน์ต่อสุขภาพก็เยอะ
ถ้าไม่ดีจริง ป้าไม่กล้าแนะนำ”
Play Video

คุณนุ้ย สุจิรา
อรุณพิพัฒน์

“มายด์ คอมบูชะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ เป็นชาหมักที่หมักด้วยจุลินทรีย์ ช่วยเรื่องจุลินทรีย์ในร่างกายของเรา ซึ่งจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วย”

Play Video

คุณ เจนสุดา

ไปเชียงใหม่คราวนี้ เจนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีต้นกำเนิดมาจากที่นี่ ปกติเจนดื่มน้ำคอมบูชะอยู่แล้ว พอมารู้จักกับมายด์ คอมบูชะ และได้เห็นถึงความตั้งใจ กระบวนการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ย้ำเลยนะคะ สำคัญมากเพราะถ้ากระบวนการผลิตไม่สะอาด บรรจุภัณฑ์ไม่ดี จะทำให้เกิด bacteria ที่ไม่ดีเกิดขึ้น….มายด์ คอมบูชะดื่มง่าย มีหลายรสชาติค่ะ

คุณหมิง อรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์

ตอนนี้เค้ากำลังฮิต เราก็ต้องตามมม… Mind Kombucha ชาหมักสุขภาพดี หมักด้วยจุลินทรีย์ หอม สดชื่น มีหลายรสด้วย ชอบมากเลยค่ะ

คุณพราว
Healthy Sister

ลองทาน Mind Kombucha ต่อเนื่องกัน 7 วัน ซึ่งผลลัพธ์ถือว่าเกินคาดค่ะ พราวรู้สึกว่า เอ้อ เรามีอาการเพลียน้อยลงตอนตื่นนะ ท้องไม่อืดเท่าปกติ(ทานคอมบูชะหลังอาหารเช้า หรือเที่ยง) จะช่วยการย่อยอาหารได้ดี ที่สำคัญขับถ่ายดีมาก หยุดทานแล้วยังขับถ่ายตาม Routine ปกติได้ดีเลย ที่สำคัญคือรสชาติของ Mind Kombucha ทานง่ายมาก ง่ายกว่าคอมบูชะปกติที่พราวเคยลองทานค่ะ ใช้คำว่าอร่อยยังได้เลย

คุณหนิง Petite4 the Quadruplet

นานๆ ทีแม่จะมีของแนวสุขภาพที่ถูกใจมารีวิว เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติบำบัด ถ้ากินอาหารดี สุขภาพก็ดีค่ะ คราวนี้ได้มาลอง Mind Kombucha มีแต่คนบอกว่าอร่อย มีหลายรสชาติด้วย ลองแล้วอร่อยจริง ทุกรสเลย ดื่มง่ายที่สุด จากที่ลองมาแล้วเป็น 10 ยี่ห้อ สรรพคุณคร่าวๆ คือช่วย Detox สารพิษ ทำให้ระบบย่อยและขับถ่ายดีด้วย มีพรีไบโอติกส์ กรดอินทรีย์ธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินและ แร่ธาตุ

คุณซายน์ @Thaniyaphat

เราทานมาหลายยี่ห้อ รู้สึกทานยากมาก แต่มาลองมายด์ คอมบูชะ แล้วทานง่ายมาก รสชาติดีด้วย ใครอยากดูแลตนเอง แนะนำเลยค่ะ

คุณเดย์
@Daisydiiva

ตัวช่วยเพิ่มพรีไบโอติกส์ให้ร่างกาย มีเพียง 50 แคลเท่านั้น หลังจากทดลองดื่มติดต่อกัน 7 วัน เราชอบนะ ดื่มง่าย ไม่แสบคอ ขับถ่ายตรงเวลามากขึ้น ระหว่างวันก็ดื่มได้นะ สดชื่นมาก ดื่มแทนน้ำหวานได้เลย อยากให้ไปลองกันค่ะ มายด์ คอมบูชะ

คุณฝัน
Gooddreamily

จนล่าสุด เหมือนทำบุญมาดี ไปเจอคอมบูชะยี่ห้อนึง ชื่อ Mind Kombucha พอลองชิมครั้งแรก คุณพระ! คือเหมือนที่เคยดื่มที่เมกาเลย กลิ่นไม่ฉุนเลย มี Sparkling ดื่มง่ายมาก ใครที่รักษาสุขภาพ แนะนำเลย ดีมาก

จุดเริ่มต้นของมายด์ คอมบูชะ

“แอนชอบเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัว ในหลายประเทศที่แอนได้ไป โดยเฉพาะอเมริกาและประเทศในยุโรป แอนเห็นคอมบูชะบ่อยมาก จนเริ่มเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร พอได้ลองก็รู้สึกชอบในรสชาติที่ซ่าส์ๆ สดชื่นดี ยิ่งพอมาศึกษาถึงคุณประโยชน์ของคอมบูชะยิ่งชอบ เพราะส่วนตัวแอนก็เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้ว ยิ่งพอมีลูก แอนยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของ ตัวเองและสามี เราอยากอายุยืน และต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อยากดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองและเพื่อลูกค่ะ

พอกลับมาเมืองไทย แอนและสามีไม่พบคอมบูชะที่ถูกใจเลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นแบบโฮมเมดซึ่งแอนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ทั้งในเรื่องคุณภาพและความมั่นใจ จึงได้พัฒนา Mind Kombucha ร่วมกับมหาวิทยาลัย จนออกมาเป็นคอมบูชะที่ทานง่าย และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ความภาคภูมิใจอีกอย่างของแอนคือ มายด์ คอมบูชะได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจาก NIA ด้วยค่ะ เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่แอนทุ่มเทไปไม่เสียเปล่า เราทำได้ถูกต้อง ในหลักการที่ดี
มีความเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ

“แอนอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่รักสุขภาพได้มาลองดื่มมายด์ คอมบูชะดูนะคะ นี่คือสิ่งที่แอนรักและเป็นความภาคภูมิใจของแอน แอนตั้งใจทำเพื่อสุขภาพของทุกคนค่ะ”

วิธีการดื่ม

มายด์ คอมบูชะเป็นผลิตภัณฑ์ชาหมักจุลินทรีย์พร้อมดื่ม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
จึงสามารถดื่มได้เป็นประจำโดยไม่มีผลข้างเคียงใด แนะนำให้แช่เย็นก่อนดื่มเพื่อความสดชื่น
ดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากเริ่มดื่มมายด์ คอมบูชะ?

เมื่อสภาวะจุลินทรีย์ในร่างกายเสียสมดุล ระยะสั้น จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและขับถ่ายก่อน และหากจุลินทรีย์เสียสมดุลในระยะยาวแล้ว จะกระทบต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย นั่นคือเหตุผลที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เชื่อมั่นว่าจุลินทรีย์คือสิ่งที่สำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ

เมื่อดื่มมายด์ คอมบูชะ สภาวะของจุลินทรีย์ในร่างกายจะเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมายด์ คอมบูชะมีพรีไบโอติกส์สูง จึงทำให้จุลินทรีย์ที่ดีภายในร่างกายสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดี ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าหลังจากเริ่มดื่มมายด์ คอมบูชะแล้วจะขับถ่ายได้ดีและเป็นเวลาขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าที่ดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้น มีพละกำลัง และรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น

หากคุณดูแลจุลินทรีย์เป็นประจำ ระยะยาวแล้วสุขภาพย่อมดีแน่นอน นอกจากนี้ คุณสมบัติในการดีท๊อกซ์ตับ กรดอินทรีย์ธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ และวิตามินที่มีอยู่ในมายด์ คอมบูชะยังเป็นตัวช่วยชั้นดีในการดูแลสุขภาพให้แก่คุณ อย่าลืมว่าคุณควรดูแลสุขภาพเพื่อให้ไม่ป่วย ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสุขภาพจนป่วยแล้วค่อยมารักษา

เริ่มต้นดื่มมายด์ คอมบูชะตั้งแต่ตอนนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกัน
ไม่ใช่การไล่รักษาเมื่อมีอาการ ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันสายไปเสียแล้ว
เริ่มต้นรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเอง เพื่อตัวเองและครอบครัว
เวลาที่ดีสุดในการดูแลสุขภาพ คือ ตอนนี้

โปรโมชั่นพิเศษ

Healthy Set

แพคเกจ Healthy Set … สั่งผ่านไลน์เท่านั้น!!

© MIND KOMBUCHA 2020

#มายด์เรื่องลำไส้ #ใส่ใจเรื่องสุขภาพ

เพราะสุขภาพลำไส้เป็นเรื่องที่ต้องมายด์
โซลูชั่นลำไส้อันดับหนึ่ง ยืนหนึ่งหมักนาน 30 วัน ด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ 3 ชนิด
เพื่อเสริมสุขภาพและสร้างสุมดลให้แก่ลำไส้…ลำไส้ดี ชีวิตดี

© MIND KOMBUCHA 2022


Thailand's No.1 Kombucha Brand

Thailand's No.1 Kombucha Brand

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการ
ดูแลสุขภาพ คือการดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเอง

ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต ขนาดเล็ก (จุลินทรีย์) อาศัยอยู่ภายในร่างกายมากกว่า 39 ล้านล้านตัว ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเซลล์จริงๆ ของร่างกายเราเสียอีก
จากการวิจัยของการแพทย์สมัยใหม่จึงได้ข้อสรุปว่า
อวัยวะและระบบการทำงานทุกอย่างของเราถูกกำหนดโดยจุลินทรีย์  หากต้องการสร้างสุขภาพที่ดีควรจะเริ่มต้นด้วยการดูแลจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเอง
ถือว่าเป็นแนวทางที่คุ้มค่า

ขอแนะนำให้รู้จัก
“มายด์ คอมบูชะ”

Introducing “Mind Kombucha”

คอมบูชะ คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพในประเทศอเมริกาและในทวีปยุโรป การทำคอมบูชะเริ่มต้นด้วยนำชาเขียวผสมชาดำมาหมักกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ
คอมบูชะจะมีรสชาติหวาน เปรี้ยว ซ่าส์ เล็กน้อย
เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นได้ไม่แพ้น้ำอัดลม
แต่สิ่งที่ แตกต่างกันคือคอมบูชะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากในหลายๆ ด้าน จึงไม่แปลกใจที่คอมบูชะ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ ในต่างประเทศก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคอมบูชะ
และแนะนำให้ ทุกคนที่ต้องการสุขภาพดีจากภายใน
ดื่มคอมบูชะเป็นประจำ

ทำไมฉันจึงสุขภาพไม่ดี?

ดร.ไช่อิงเจี๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจุลินทรีย์
ชาวไต้หวันและเจ้าของหนังสือชื่อดัง
“ลำไส้ดี ชีวียืนยาว” ได้อธิบายว่า
“หากต้องการสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นดูแล
จุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวตั้งแต่ตอนนี้”

หากสภาวะของจุลินทรีย์เสียสมดุล ระยะสั้น เราจะมีอาการท้องผูกและเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก่อน เช่น ลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบ ฯลฯ

เมื่อจุลินทรีย์เสียสมดุล ระบบการเผาพลาญ
ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบการนำกระแสประสาท
จะทำงานผิดปรกติ
สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพทุกอย่างที่จะตามมาอีกมากมาย

แต่หากปล่อยให้จุลินทรีย์เสียสมดุลเป็นเวลานาน ถือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะสภาวะการ เสียสมดุลของจุลินทรีย์จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะ ทั่วร่างกาย เช่น ตับ ม้าม ปอด หัวใจ ผิวหนัง กระดูก ฯลฯ

มายด์ คอมบูชะมีพรีไบโอติกส์
ในปริมาณเทียบเท่ากล้วยมากถึง 15 ลูก

พรีไบโอติกส์คือเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่จุลินทรีย์ที่ดีต้องการ เมื่อเราได้รับพรีไบโอติกส์ในปริมาณที่เพียงพอ จุลินทรีย์ในร่างกายจะเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุต่อได้ดี เปรียบเสมือนร่างกายเราเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
เมื่อระบบนิเวศน์ดี สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าก็จะมีความสุข
เป็นป่าไม้ที่น่าอยู่ ในทางเดียวกัน พรีไบโอติกส์ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีสำหรับจุลินทรีย์ เมื่อจุลินทรีย์ดี
ก็จะส่งผลให้สุขภาพเราดีตาม และอย่างที่ทุกคนรู้ดี
เมื่อสุขภาพดี ชีวิตก็ดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว
สุขภาพคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคน
จากผลการวิจัย พบว่าใน มายด์ คอมบูชะ 1 ขวด 
มีปริมาณพรีไบโอติกส์มากเทียบเท่ากล้วยถึง 15 ลูก
การดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำคือตอบของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้
ด้วยการดูแลจุลินทรีย์ของคุณเอง
เริ่มต้นด้วยการให้อาหารพวกเขา
ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะอย่างสม่ำเสมอ
การดูแลจุลินทรีย์คือการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาด
และคุ้มค่า

พรีไบโอติกส์คือเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่จุลินทรีย์
ที่ดีต้องการ เมื่อเราได้รับพรีไบโอติกส์ในปริมาณที่เพียงพอ จุลินทรีย์ในร่างกายจะเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุต่อได้ดี เปรียบเสมือนร่างกายเราเป็น
ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อระบบนิเวศน์ดี สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าก็จะมีความสุข เป็นป่าไม้ที่น่าอยู่ ในทางเดียวกัน พรีไบโอติกส์ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีสำหรับจุลินทรีย์ เมื่อจุลินทรีย์ดี ก็จะส่งผลให้สุขภาพเราดีตาม และอย่างที่ทุกคนรู้ดี เมื่อสุขภาพดี
ชีวิตก็ดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว สุขภาพคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกคนจากผลการวิจัย พบว่าใน มายด์ คอมบูชะ 1 ขวด  มีปริมาณพรีไบโอติกส์มากเทียบเท่ากล้วยถึง 15 ลูก การดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำคือตอบของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลจุลินทรีย์ของคุณเอง เริ่มต้นด้วยการให้อาหารพวกเขา ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะอย่างสม่ำเสมอ การดูแลจุลินทรีย์คือการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า

“ทำน้อยแต่ได้มาก ทำเรื่องเดียวแต่ได้ทุกอย่าง”

มายด์ คอมบูชะช่วยให้
คุณมีสุขภาพดีแบบครบวงจร

นอกจากการดูแลจุลินทรีย์แล้ว มายด์ คอมบูชะยังให้อะไรที่นอกเหนือจากนั้น ถือว่าเป็นตัวช่วยด้านสุขภาพ
ที่ครบวงจร เรียกได้ว่าไม่มีเครื่องดื่มสุขภาพชนิดใด
ที่จะให้ประโยชน์ได้แบบครบวงจรขนาดนี้

มายด์ คอมบูชะมี Glucuronic และ DSL

ในปริมาณสูง ช่วยดีท๊อกซ์สารพิษจากตับ ทำให้
ตับเฟรช ช่วยให้สดชื่นและดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้น ประหนึ่งมี “มีเตาเผาไขมันประจำตัว”

มายด์ คอมบูชะมีกรดอินทรีย์ธรรมชาติ
ที่ร่างกายต้องการ 9 ชนิด

ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจ ภูมิต้านทาน สมองและประสาท ฯลฯ

มายด์ คอมบูชะมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าชาเขียวทั่วไปถึง 5 เท่า

ช่วยชะลอวัย ต้านทานความเสื่อมของเซลล์ ฟื้นฟูการสร้างเซลล์ใหม่และป้องกันมะเร็ง

มายด์ คอมบูชะมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ
ต่อร่างกายหลายชนิด

ในกระบวนการหมัก จุลินทรีย์ได้ทำการย่อยสลายวิตามินและแร่ธาตุให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้ว ร่างกายจึงสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างดี ต่างจากอาหารเสริมทั่วไป ที่มักเป็นโมเลกุลใหญ่ ร่างกายมักไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้จริง

โปรโมชั่นพิเศษ

Healthy Set

แพคเกจ Healthy Set … สั่งผ่านไลน์เท่านั้น!!

ด้วยคุณประโยชน์ในการดูแลจุลินทรีย์และอื่นๆ มายด์ คอมบูชะจึงเป็นเครื่องดื่มที่คนรักสุขภาพทุกคนจะไม่สามารถพลาดได้ เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยมายด์ คอมบูชะ
แล้วตัวคุณในอนาคตจะต้องขอบคุณตัวคุณเองในวันนี้
ที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด

ตำนานของคอมบูชะจาก
ประวัติศาสตร์ 2,000 ปี

ในประวัติศาสตร์โลก มีประวัติการดื่มคอมบูชะมาอย่างยาวนานในหลายประเทศ เพียงแต่ละที่เรียกชื่อต่างกันไป
ตามความเชื่อ คอมบูชะมีจุดกำเนิดในทวีปเอเซียก่อนที่จะแพร่หลายไปยังทวีปอื่นๆ ในเวลาต่อมา และนี่คือตำนานคอมบูชะจาก 2,000 ปีที่แล้ว…

ในประวัติศาสตร์โลก มีประวัติการดื่มคอมบูชะมาอย่างยาวนานในหลายประเทศ เพียงแต่ละที่เรียกชื่อต่างกันไป ตามความเชื่อ คอมบูชะมีจุดกำเนิดในทวีปเอเซียก่อนที่จะแพร่หลายไปยังทวีปอื่นๆ ในเวลาต่อมา และนี่คือตำนานคอมบูชะจาก 2,000 ปีที่แล้ว…

เหตุผลที่คอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน
หลงรักคอมบูชะ

หากจะเอ่ยถึงเซเลปฮอลลีวู้ด
ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าแห่งวงการ
ต้องมีชื่อคอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน
อยู่ด้วยแน่นอน แต่รู้ไหมว่าคอร์ทนีย์นั้น
เธอเป็นแฟนพันธุ์แท้คอมบูชะตัวยงเลย
มาฟังดูกันว่าเธอพูดถึงคอมบูชะอย่างไร

“นอกจากน้ำเปล่าแล้ว ฉันดื่มแต่คอมบูชะค่ะ และทุกครั้งที่ฉันดื่มก็เหมือนกับฉันให้รางวัลตัวเอง คอมบูชะมีความ
ซ่าส์เหมือนน้ำอัดลม เป็นแก๊สที่เกิดจากธรรมชาติผ่านการหมักชา แต่มันดีกว่าน้ำอัดลมเพราะมันดีต่อสุขภาพด้วย

คอมบูชะมีความพิเศษอย่างไร? คือมันช่วยให้เรามีสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายที่ดี ซึ่งจะช่วยย่อยอาหาร
ระบบการขับถ่ายและ ระบบเผาผลาญ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีก จากการวิจัย ค้นพบว่าการมีจุลินทรีย์
ที่ดี จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระออกจากผิวหนัง
ซึ่งช่วยชะลอวัยและริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นตามวัยค่ะ

นอกจากนี้ คอมบูชะยังช่วยทำให้เรากระฉับกระเฉง
เราแอคทีฟขึ้นจากการดื่มคอมบูชะ เพราะธาตุเหล็กที่มีในคอมบูชะจะช่วยให้ อ๊อกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น และสุดท้าย คอมบูชะยังเต็มไปด้วย สารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยชะลอวัยและเสริมภูมิต้านทาน”

“นอกจากน้ำเปล่าแล้ว ฉันดื่มแต่คอมบูชะค่ะ และทุกครั้งที่ฉันดื่มก็เหมือนกับฉันให้รางวัลตัวเอง คอมบูชะมีความซ่าส์เหมือนน้ำอัดลม เป็นแก๊สที่เกิดจากธรรมชาติผ่านการหมักชา แต่มันดีกว่า
น้ำอัดลมเพราะมันดีต่อสุขภาพด้วย

คอมบูชะมีความพิเศษอย่างไร? คือมันช่วยให้เรามีสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายที่ดี ซึ่งจะช่วย
ย่อยอาหาร ระบบการขับถ่ายและ ระบบเผาผลาญ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีก จากการวิจัย ค้นพบว่าการมีจุลินทรีย์ที่ดี จะช่วยกำจัด
อนุมูลอิสระออกจากผิวหนัง ซึ่งช่วยชะลอวัยและริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นตามวัยค่ะ

นอกจากนี้ คอมบูชะยังช่วยทำให้เรากระฉับกระเฉง
เราแอคทีฟขึ้นจากการดื่มคอมบูชะ เพราะธาตุเหล็กที่มีในคอมบูชะจะช่วยให้ อ๊อกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น และสุดท้าย คอมบูชะยังเต็มไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยชะลอวัยและ
เสริมภูมิต้านทาน”

“สรุปว่าใครอยากสุขภาพดีก็มาดื่ม
คอมบูชะกันนะคะ”

ใครอยากสุขภาพดีและสวยสดชื่นแบบคอร์ทนีย์ ต้องไม่พลาด คอมบูชะ ถ้าไม่ดีจริง คงไม่สามารถเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ฮอตฮิตขนาดนี้ในอเมริกาและยุโรปได้ แต่การดื่มคอมบูชะต้องเลือกดื่มจาก  ผู้ผลิตที่ไว้วางใจได้อย่าง
มายด์ คอมบูชะที่เป็นแบรนด์คอมบูชะ
อันดับ 1 ของประเทศไทย

ทำไมมายด์ คอมบูชะถึงเป็น
คอมบูชะอันดับ 1 ของประเทศไทย?

ถึงแม้คอมบูชะจะเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่ต้อง
ผ่านกระบวนการหมักมาก่อน จึงควรเลือกดื่มคอมบูชะ จากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น  เพื่อความปลอดภัยและคุณประโยชน์สูงสุด

มายด์ คอมบูชะเป็นแบรนด์คอมบูชะ
อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสุขภาพ โรงแรม และร้านอาหารทั่วประเทศ อาทิเช่น Central Foodhall (เครือเซ็นทรัล), Gourmet Market (เครือเดอะมอลล์), วิลล่ามาร์เก็ต, ฟู้ดแลนด์, เลม่อนฟาร์ม, โอปองแปง, ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต, คาซ่าลาแปง, โรงหนังเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โรงแรมวีรันดา, โรงแรมโฟร์ซีซั่น,
โรงแรมอินเตอร์คอนทิเน็นทัล, เดียร์ทัมมี่, 
Wa Theater,  ภูมิใจไทย, Healthiful และอื่นๆ
อีกมากมาย

หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย 3 ชนิด (ยีสต์, แลคติค, อะเซติค) เป็นเวลา
30 วัน มากกว่าคอมบูชะทั่วไปที่ปราศจากความหลากหลายของจุลินทรีย์และหมักเพียง 7 วัน

คัดสรรชาเขียวและชาดำอัสสัมที่ปลูกแบบอินทรีย์ ปราศจากสารเคมี
ปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

รสชาติทานง่าย สดชื่น มีรสหวานอมเปรี้ยว และซ่าส์เล็กน้อย ทานแทนน้ำอัดลมได้ แถมได้ประโยชน์

มีให้เลือก 4 รสชาติ รสออริจินัลปราศจากน้ำตาล (0 แคล) ส่วนอีก 3 รสได้แก่ ลิ้นจี่ ส้มยูสุ และ น้ำผึ้งขิงมีน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้น (เพียง 50 แคล)

มั่นใจในมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยตราอย. ตราฮาลาล
และตาราง Nutrition Facts

เริ่มต้นปฏิวัติสุขภาพตัวเองใหม่ด้วยการดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำ

Play Video

ป้าตือ –
สมบัษร ถิระสาโรช

“ป้าชอบดื่มมายด์ คอมบูชะดื่มแล้วสดชื่น ประโยชน์ต่อสุขภาพก็เยอะ

 

ถ้าไม่ดีจริง ป้าไม่กล้าแนะนำ”

Play Video

คุณนุ้ย สุจิรา
อรุณพิพัฒน์

“มายด์ คอมบูชะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่
รักสุขภาพ เป็นชาหมักที่หมักด้วยจุลินทรีย์
ช่วยเรื่องจุลินทรีย์ในร่างกายของเรา ซึ่งจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วย”

Play Video

คุณ เจนสุดา

ไปเชียงใหม่คราวนี้ เจนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีต้นกำเนิดมาจากที่นี่ ปกติเจนดื่มน้ำคอมบูชะอยู่แล้ว พอมารู้จักกับมายด์ คอมบูชะ และได้เห็นถึงความตั้งใจ กระบวนการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ย้ำเลยนะคะ สำคัญมากเพราะถ้ากระบวนการผลิตไม่สะอาด บรรจุภัณฑ์ไม่ดี จะทำให้เกิด bacteria ที่ไม่ดีเกิดขึ้น….มายด์ คอมบูชะดื่มง่าย มีหลายรสชาติค่ะ

คุณหมิง อรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์

ตอนนี้เค้ากำลังฮิต เราก็ต้องตามมม… Mind Kombucha ชาหมักสุขภาพดี หมักด้วยจุลินทรีย์ หอม สดชื่น
มีหลายรสด้วย ชอบมากเลยค่ะ

คุณซายน์ @Thaniyaphat

เราทานมาหลายยี่ห้อ รู้สึกทานยากมาก แต่มาลอง
มายด์ คอมบูชะแล้วทานง่ายมาก รสชาติดีด้วย
ใครอยากดูแลตนเอง แนะนำเลยค่ะ

คุณหนิง Petite4 the Quadruplet

นานๆ ทีแม่จะมีของแนวสุขภาพที่ถูกใจมารีวิว
เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติบำบัด ถ้ากินอาหารดี สุขภาพก็ดีค่ะ คราวนี้ได้มาลอง Mind Kombucha
มีแต่คนบอกว่าอร่อย มีหลายรสชาติด้วย ลองแล้วอร่อยจริง ทุกรสเลย ดื่มง่ายที่สุด จากที่ลองมาแล้วเป็น
10 ยี่ห้อ สรรพคุณคร่าวๆ คือช่วย Detox สารพิษ
ทำให้ระบบย่อยและขับถ่ายดีด้วย มีพรีไบโอติกส์
กรดอินทรีย์ธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินและ
แร่ธาตุ

คุณเดย์
@Daisydiiva

ตัวช่วยเพิ่มพรีไบโอติกส์ให้ร่างกาย มีเพียง 50 แคลเท่านั้น หลังจากทดลองดื่มติดต่อกัน 7 วัน เราชอบนะ
ดื่มง่าย ไม่แสบคอ ขับถ่ายตรงเวลามากขึ้น ระหว่างวันก็ดื่มได้นะ สดชื่นมาก ดื่มแทนน้ำหวานได้เลย
อยากให้ไปลองกันค่ะ มายด์ คอมบูชะ

คุณฝัน
Gooddreamily

จนล่าสุด เหมือนทำบุญมาดี ไปเจอคอมบูชะยี่ห้อนึง
ชื่อ Mind Kombucha พอลองชิมครั้งแรก คุณพระ!
คือเหมือนที่เคยดื่มที่เมกาเลย กลิ่นไม่ฉุนเลย มี Sparkling ดื่มง่ายมาก ใครที่รักษาสุขภาพ แนะนำเลย ดีมาก

จุดเริ่มต้นของมายด์ คอมบูชะ

“แอนชอบเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัว
ในหลายประเทศที่แอนได้ไป โดยเฉพาะอเมริกาและ
ประเทศในยุโรป แอนเห็นคอมบูชะบ่อยมาก จนเริ่มเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร พอได้ลองก็รู้สึกชอบในรสชาติที่ซ่าส์ๆ สดชื่นดี ยิ่งพอมาศึกษาถึงคุณประโยชน์ของคอมบูชะยิ่งชอบ เพราะส่วนตัวแอนก็เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้ว ยิ่งพอมีลูก แอนยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของ
ตัวเองและสามี เราอยากอายุยืน และต้องมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อยากดูแลสุขภาพเพื่อตัวเอง
และเพื่อลูกค่ะ

พอกลับมาเมืองไทย แอนและสามีไม่พบคอมบูชะที่
ถูกใจเลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นแบบโฮมเมดซึ่ง
แอนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ทั้งในเรื่องคุณภาพและ
ความมั่นใจ จึงได้พัฒนา Mind Kombucha
ร่วมกับมหาวิทยาลัย จนออกมาเป็นคอมบูชะที่ทานง่าย และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ความภาคภูมิใจอีกอย่างของแอนคือ มายด์ คอมบูชะได้รับรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติจาก NIA ด้วยค่ะ เป็นเครื่องยืนยัน
ว่าสิ่งที่แอนทุ่มเทไปไม่เสียเปล่า เราทำได้ถูกต้อง
ในหลักการที่ดี มีความเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ

แอนอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่รักสุขภาพได้มาลองดื่มมายด์ คอมบูชะดูนะคะ นี่คือสิ่งที่แอนรักและเป็นความภาคภูมิใจของแอน แอนตั้งใจทำเพื่อสุขภาพของทุกคนค่ะ”

วิธีการดื่ม

มายด์ คอมบูชะเป็นผลิตภัณฑ์ชาหมักจุลินทรีย์พร้อมดื่ม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงสามารถดื่มได้เป็นประจำโดยไม่มี
ผลข้างเคียงใด แนะนำให้แช่เย็นก่อนดื่ม
เพื่อความสดชื่น ดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากเริ่มดื่มมายด์ คอมบูชะ?

เมื่อสภาวะจุลินทรีย์ในร่างกายเสียสมดุล ระยะสั้น
จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและขับถ่ายก่อนและหากจุลินทรีย์ เสียสมดุลในระยะยาวแล้ว จะกระทบต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย นั่นคือเหตุผลที่
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เชื่อมั่นว่าจุลินทรีย์คือสิ่ง
ที่สำคัญมากต่อการดูแสุขภาพ

เมื่อดื่มมายด์ คอมบูชะ สภาวะของจุลินทรีย์
ในร่างกายจะเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมายด์ คอมบูชะ
มีพรีไบโอติกส์สูง จึงทำให้จุลินทรีย์ที่ดีภายในร่างกายสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดี
ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าหลังจากเริ่มดื่มมายด์ คอมบูชะแล้วจะขับถ่ายได้ดี
และเป็นเวลาขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าที่ดื่มมายด์ คอมบูชะเป็นประจำบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้น
มีพละกำลังและรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น

หากคุณดูแลจุลินทรีย์เป็นประจำ ระยะยาวแล้วสุขภาพย่อมดีแน่นอน นอกจากนี้ คุณสมบัติในการดีท๊อกซ์ตับ กรดอินทรีย์ธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ และวิตามินที่มีอยู่ในมายด์ คอมบูชะยังเป็นตัวช่วยชั้นดีในการดูแลสุขภาพให้แก่คุณ อย่าลืมว่าคุณควรดูแลสุขภาพเพื่อให้ไม่ป่วย ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสุขภาพจนป่วยแล้วค่อยมารักษา

เริ่มต้นดื่มมายด์ คอมบูชะตั้งแต่ตอนนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกัน ไม่ใช่การไล่รักษาเมื่อมีอาการ
ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันสายไปเสียแล้ว
เริ่มต้นรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเอง เพื่อตัวเองและครอบครัว เวลาที่ดีสุดในการดูแลสุขภาพ คือ ตอนนี้

เริ่มต้นดื่มมายด์ คอมบูชะตั้งแต่ตอนนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกัน ไม่ใช่การไล่รักษาเมื่อมีอาการ ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันสายไปเสียแล้ว
เริ่มต้นรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเอง เพื่อตัวเองและครอบครัว เวลาที่ดีสุดในการดูแลสุขภาพ
คือ ตอนนี้

โปรโมชั่นพิเศษ

Healthy Set

แพคเกจ Healthy Set … สั่งผ่านไลน์เท่านั้น!!

© MIND KOMBUCHA 2020

#มายด์เรื่องลำไส้ #ใส่ใจเรื่องสุขภาพ

เพราะสุขภาพลำไส้เป็นเรื่องที่ต้องมายด์
โซลูชั่นลำไส้อันดับหนึ่ง ยืนหนึ่งหมักนาน 30 วัน ด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ 3 ชนิด
เพื่อเสริมสุขภาพและสร้างสุมดลให้แก่ลำไส้…ลำไส้ดี ชีวิตดี

© MIND KOMBUCHA 2022